Alkoholi vaiettu suomalaisen masennuksen takana


Useassa viimeaikaisessa puheessa ja kirjoituksessa on käsitelty masennuksen yleisyyttä ja sen osuutta työkyvyttömyyden syynä. Tällöin usein korostetaan sinänsätärkeää työhyvinvoinnin ja työilmapiirin merkitystä. Hämmästyttävää kuitenkin on, että ei ymmärretä tai vaietaan alkoholi keskeisestä osuudesta suomalaisen masennuksen takana.

Tunnettua on, että jos on masentunut juo, ja jos juo tarpeeksi, masentuu. Suomalaisessa masennuksessa jälkimmäinen korostuu. Eli pitkäaikainen alkoholin käyttö johtaa myös depressioon, joka on alkoholia lääketieteellisempi syy kirjoittaa työkyvyttömyyseläke.

On todella tärkeää vahvistaa työtä masennuksen torjunnassa, mutta siinä yhteydessä on välttämätöntä kiinnittää huomiota myös alkoholiin ja alkoholipolitiikkaan. Kovin usein depressio-diagnoosilla kirjoitetun työkyvyttömyyseläkkeen takana on alkoholismi tai runsas alkoholin käyttö.