Matkaraportti: Kiina 8.-13.11.2019

PEKING 9.-11.11.

Pekingissä olin Chinese Preventive Medicine Associationin (CPMA) kutsusta. CPMA on vaikutusvaltainen ”puolivirallinen” toimija. Sen puheenjohtajana on pitkään ollut varaterveysministeri (nyt Li Bin) ja se yhdistää ministeriön ”siunauksessa” useiden toimijoiden työtä, kuten ChinaCDC, useat terveysalan tutkimuskeskukset, sairaalat ja yliopistot.

2019 China NCDs Conference 9.11.

Konferenssi oli vuotuinen NCD Prevention and Control -alan tapahtuma, kohon osallistui noin tuhat henkeä. Konferenssin avasi CPMAn puheenjohtaja ministeri Li Bin. WHOn tervehdyksen esitti WHOn Kiinan toimiston johtaja, pitkäaikainen ystävämme Gauden Galea. Ohjelmassa oli Kiinan johtavien virkamiesten ja asiantuntijoiden  sekä muutaman kansainvälisen asiantuntijan luentoja. Minua oli pyydettyavajaissessiossa puhumaan Pohjois-Karjala projektin/Suomen strategioista, tuloksista ja kokemuksista.

Konferenssissa esiteltiin monipuolisesti viimeisiä tietoja Kiinan kansanterveydestä ja NCD-tautien keskeisestä osuudesta. Ne vastaavat tällä hetkellä noin 88 % Kiinan kuolleisuudesta. Tapaturmien osuus on noin 7-8 % ja tartuntatautien noin 4-5 %. Taudeista listan kärjesssä v. 2017 olivat 1. Aivohalvaus, 2. Sepelvaltimotauti, 3. COPD, ja 4. Keuhkosyöpä.

Kuolleisuuden riskitekijät ovat järjestyksessä IHMEn mukaan (2017): 1. Korkea verenpaine, 2. Ravintoriskit, 3. Tupakka, 4. Korkea veren glukoosi, 5. Korkea veren kolesteroli ja 6. Ylipaino. Korkea verenpainetaso lienee hieman laskemassa, ja suolan saanti on vähentymässä, mutta edelleen korkea (nyt 10-11 g/vrk). Lihavuus ja diabetes lisääntyvät nopeasti. Vaikka lihavien osuus ei ole länsimaista tasoa, se on viimeisen 10 vuoden aikana kaksinkertaistunut (nyt 14 %). Miesten tupakointi on hienoisessa laskussa, mutta edelleen suurta (n. 55 %). Naiset tupakoivat vähän (n. 3 %). Kiinan korkeaan tupakointiin liittyy Kiinan valtiollinen tupakkateollisuus ja sen vaikutusvalta.   China Tobacco on maailman suurin tupakkatehdas.

NCD Think Tank kokous 10.11.

Edellisen päivän konferenssin yhteydessä varaministeri avasi myös NCD Think Tankin (”International NCD Prevention and Control Think Tank of CPMA”)ja antoi jäsenille juhlallisen plakaatin. Think Tankin jäseniä on vajaa 20. Kiinalaisten lisäksi kansainvälisiä asiantuntijajäseniä ovat lisäkseni Julia Critchley (UK), Nizal Sarrafzadegan (Iran), Srinath Reddy (Intia), Teo Yik Ying (Singapore), Tom Frieden (USA),Nagai Hideaki (Japani) ja Zhengming Chen (UK). Puheenjohtajan toimii CPMAn pääsihteeri Liang Xiofeng ja fasilitaattorina Ruitai Shao WHO/HQsta. Think Tank on nimitetty kolmeksi vuodeksi.

Kokouksessa Ruitai Shao kertoi Think Tankin tavoitteista. Keskeistä on antaa suosituksia kustannusvaikuttavista toimista NCD-tautien vähentämiseksi. Kokouksen alussa käytiin läpi taustatietoja Kiinan NCD-tilanteesta ja -politiikasta. Kokouksessa vahvistui ajatus, että suosituksissa tulisi keskittyä kustannusvaikuttaviin toimiin aivohalvauskuolleisuuden vähentämiseksi.

Think Tankin seuraava kokous on vuoden kuluttua. Sitä ennen Think Tank toimii elektronisesti ja puolivälissä videokokouksen muodossa.

SHANGHAI 13.-15.11.

Shanghain kutsuni taustalla oli kaksi tahoa: Fudanin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta (Medical College/ Vice President Wu Fan) ja Shanghain terveydenhuoltovirasto (Shanghai Municipal Health Commission/ pääjohtaja Wu Jinglei). Näistä professori Wu Fan on pitkäaikainen ystäväni. Molempien kanssa oli 13.11. illallinen, jolloin vahvistettiin seuraavan kahden päivän ohjelma.

Fudan University Medical College 14.11.

Prof. Wu Fanin avauspuheen jälkeen pidin kutsutun luennon Suomen kokemuksista ja strategioista tautien (erityisesti NCD) ehkäisyn ja terveyden edistämisen alalla. Luentoa seurasi joukko hyviä kysymyksiä. Kuulijoina oli yliopiston opiskelijoits, opettajia sekä Shanghai CDCn ihmisiä.

Tutustuminen terveyskeskukseen 14.11.

Iltapäivällä tutustuin erään kaupunginosan (noin 150.000 asukasta) terveyskeskukseen. Ensimmäisenä oli vuorossa alueen ”terveyden edistämisen talo”. Tässä aika suuressa talossa oli runsaasti erikokoisia huoneita, joissa kokoontui alueen ikäihmisiä erilaisten terveyden edistämisen (”self help groups”) merkeissä: ruuanlaittoa, pelejä, kudontaa, voimistelua, terveystietokilpailua, pelejä tai muuten vaan yhdessäoloa. Vetäjät olivat lähinnä vapaaehtoisia. Talossa oli myös sairaanhoitaja, jonka kanssa saattoi käydä keskustelemassa. Sillä hetkellä talossa oli käsittääkseni noin 100-200 ihmistä.

Toisena oli vuorossa useampikerroksinen terveyskeskuksen rakennus. Terveyskeskuksessa sain informaation koko Shanghain kattavasta elektronisesta terveystietojärjestelmästä, jossa on kaikki asukkaiden terveystiedot terveyskeskuksen ja sairaaloiden osalta. Ihmisillä on kännykässä appisovellutukset eri terveystiedoistaan. Sen kautta voi saada myös ohjeita sekä varata terveydenhuollon aikoja. Shanghain terveyshallinto on myös vuosittain jakanut jokaiseen kaupungin 8 miljoonaan talouteen terveysoppaan.

Terveyskeskuksen alakerrassa oli mittauspisteitä, joissa voi eri laitteilla mitata omia terveysriskejään: mm. paino/pituus, verenpaine ja veren glokoosi. Tiedot tulostuivst henkilölle suoraan ja myös terveystietojärjestelmään.

Terveyskeskuksen yhteydessä oli apteekki, jossa oli pitkälle automatisoitu säilytys ja jakelu sekä lämpötilan valvonta. ”Neuvolaosastolla” (0-6 vuotta) hoidettiin lasten rokotukset sekä terveystarkastukset.  Rokotepakkauksissa oli viivakoodit, jonka perusteella kone suullisesti antoi rokottajalle tiedot rokotteesta.

Shanghain terveyshallinto 15.11.

Shanghain terveyshallinto oli pyytänyt minua pitämään noin 1,5 tunnin luennon NCD-tautien ehkäisystä, terveyden edistämisestä ja intersektoraalisesta yhteistyöstä. Kysymyksessä oli kahden päivän Shangain hallintovirkamiesten koulutus ”Party Schoolissa”, joka on Shanghain virkamiesten koulutuskeskus. Paikalla oli täysi sali eli yli 200 osanottajaa eri hallinnon aloilta. Sen vuoksi minun toivottiin puhuvan erityisesti sektorien välisestä yhteistyöstä ja HiAP-periaatteista. Luennon jälkeen oli muutamia hyviä kysymyksiä.

Shanghai CDC 15.11.

Kiinan kansanterveyslaitoksella (China CDC) on THLn tapaan tärkeä kansallinen tehtävä. Mutta keskuslaitoksen lisäksi maakunnissa ja suurissa kaupungeissa on oma CDC, joka toimii siis terveydenhuollon rinnalla. Näistä Shanghain CDC on suurin ja toimii varsin itsenäisesti.

Shanghai CDCssä (SCDC) toimii noin 600-700 henkilöä. Sen on monipuolinen kansanterveyslaitos, jonka keskeisiä toimialueita ovat tartuntatautien torjunta (ml. vastuu rokotusohjelmista), varautuminen poikkeustilanteisiin ( takavuosina mm. SARS ja lintuinfluenssa), kroonisten tautien torjunta, terveyden edistäminen sekä erityisen tärkeänä terveysseurannat. Eräänä tällaisena on BRFSS(Behavioral Risk Factor Surveillance System), joka on Suomen vanhaa AVTKta ja USAn CDCn BRFSSää vastaava terveyselintapojen seurantajärjestelmä. Tässä asiassa olimme takavuosina paljon yhteydessä CDCn kanssa, koska oma AVTKmme alkoi muutamia vuosia ennen CDCn systeemiä. Tämän seurantajärjestelmän käyttöönottoa rohkaisin aikoinaan ChinaCDClle, jonka kroonisten tautien yksikön johtajana oli silloin Wu Fan ennen siirtymistään Shanghaihin.

SCDCssä minulle esiteltiin sen toimintaa sekä Shanghain kansanterveyttä ja terveydenhuollon organisointia. Odotettavissa oleva elinikä Shangaissa on tällä hetkellä miehillä 81 v. ja naisilla 86 v. (yht. 84 v.) eli selvästi korkeampi kuin Suomessa. Kuolleisuus jakautuu tautien suhteen seuraavasti: SVT 41 %, syöpä 31 %, keuhkosairaudet 8 %, tapaturmat 5% ja tartuntataudit alle 1 %. Syövistä yleisimmät ovat kuolleisuuden mukaan keuhkosyöpä (24%), paksusuoli (12%), vatsa (12%), maksa (9%), haima (6%) ja rintasyöpä (4%).

Shanghain terveydenhuollon johdossa on siis Shanghain kaupungin hallinto (Municipal Government). Sen alapuolella on piirihallinto (District Government) ja niiden alla paikallinen hallinto (Communities). Shanghai CDC on siis kaupungin hallinnon alainen. Piirien CDCt ovat taas piirihallinnon alaisia. SCDCllä on asiantuntijaohjaus piirien CDCeille ja niillä on taas asiantuntijaohjaus paikallisten terveyskeskusten työhön.

Alustusten jälkeen keskustelussa SCDC toivoi yhteyttä ja yhteistyötä THLn kanssa, esim tutustumisvierailujen tai yhteisten seminaarien muodossa. Kehoitin ottamaan yhteyttä pääjohtaja Markku Tervahautaan.