Soten jälkeen muuhun terveys- ja sosiaalipolitiikkaan

Hallituksen budjetti on vastuullinen esitys, joka turvaa talouden kehityksen ja antaa pohjan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspoliittisiin kuin koulutuspoliittisiin uudistuksiin. Samalla tiukasta linjasta huolimatta budjetissa on voitu tuoda helpotusta moniin vähävaraisten pienimpiin etuisuuksiin ja tehdä eräitä muita tarpeellisia uudistuksia.

Soten hyväksymisen jälkeen sosiaaliturvan kokonaisuudistus on seuraavan eduskuntakauden iso ja välttämätön asia. Tavoitteena on yksinkertaistaa monimutkaista järjestelmää, turvata riittävät apu sitä tarvitseville ja samalla kannustaa työntekoon. Tällä tavalla järjestelmä hyödyttäisi entistä oikeudenmukaisemmin ja tehokkaammin tarpeessa olevia, mutta samalla kannustaisi erilaista mahdollista työntekoa.

Pääluokan esipuheessa korostetaan erityisesti työllisyyttä, jonka suuresta paranemisesta tulee kiittää hallitusta. Tällä kehityksellä on ilma muuta myönteistä vaikutusta suomalaisten ja erityisesti perheiden hyvinvointiin. Esipuheessa korostetaan myös teknologiaa, joka varmaan tulee monella tavalla auttamaan palveluissa ja hoidossa, mutta todennäköisesti vähemmän yleisessä terveyden edistämisessä.

Soten hyväksyminen on myös erityisen tärkeää sen vuoksi, että päästäisiin taas kehittämään yleisempää terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa, mikä on jäänyt soten varjoon. Terveyspuolella on muistettava, että kansalaisten terveys ja hyvinvointi sekä terveyserot ovat vain hyvin rajallisesti riippuvaisia kallista palveluista. Avainasemassa on yleinen terveyspolitiikka ja vanha hyvä periaatettamme ”Terveys kaikissa politiikoissa”.

Terveyden edistämisen kannalta tulee valtionvarainministerille ja hallitukselle antaa kunniamaininta. Haittaverojen korotukset, niin ikäviä kuin tällaiset piiskat voivatkin olla asianomaisille, tulevat tehokkaasti vähentämään haitallista kulutusta ja siten parantamaan kansanterveyttä ja pienentämään terveyseroja. Viittaan erityisesti tupakka-, alkoholi- ja virvoitusjuomaveroon. Onhan muistettava, että tutkitusti noin puolet väestöryhmien välisistä kuolleisuuserosta johtuu alkoholista ja tupakasta. Samalla haittaverot tuovat valtion budjettiin kipeästi kaivattuja varoja.

Erityisesti haluaisin korostaa tutkimus- ja seurantatyön riittävien resurssien merkitystä. Tässä suhteessa THL:llä on aivan keskeinen asema. Kysymys on kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia koskevista luotettavista tiedoista ja kehitystrendeistä, sote-palvelujärjestelmän seurannasta ja uudistuksen toteutuksen arvioinnista. THL:n kuten muidenkin laitosten budjettia on leikattu, mm. kyseenalaisella ns. strategisen tutkimuksen uudistuksella. On tärkeää jatkossa turvata THL:n niin kuin muidenkin keskeisten valtion tutkimuslaitosten työ.

Myönteistä on, että budjetissa ennakoidaan sosiaali- ja terveystietojen toissijaista yhtenäistä käyttöä – hyödyttämään mm. tutkimusta, palvelujärjestelmien kehittämistä sekä kaupallisia innovaatioita. Tärkeää on myös korostaa kliinisen tutkimuksen rahojen merkitystä. Tämä koskee myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelu- ja koulutusmahdollisuuksia palvelujärjestelmässä – eli ns. koulutuskorvauksia.

Lopuksi on vielä syytä kiittää ja noteerata, että tämän budjetin yhteydessä rintamaveteraaneille tullaan jatkossa rahoittamaan kotiin vietävät palvelut, kuten tähän asti sotainvalideille. Tämä on tärkeää ja kiireellinen kunniavelan maksu vielä elossa oleville sotiemme veteraaneille. Niin ikään budjetissa toteutetaan toivottu YTHS-uudistus, jolla hyvä järjestelmä turvataan ja laajennetaan ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevaksi. Tätä koskeva lakiesityksen hallitus on juuri tänään antanut eduskunnalle.