Alkoholikeskustelu – Faktoja ja kommentteja

Mistä alkoholilakikeskustelussa on kysymys?
Hallitus tulee antamaan eduskunnalle ehdotuksen uudeksi alkoholilaiksi. Ehdotuksen useimpia kohtia kannatetaan yleisesti. Sen sijaan laaja protesti on syntynyt ehdotuksen tärkeimmästä pykälästä, joka toisi kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille korkeamman alkoholiprosentin oluet (”A-oluet”) ja ns. limuviinat.

Aikataulu.
Lakiehdotuksen lausuntokierros on juuri päättynyt. Odotetaan myös EU-komission kannanottoa. Maan hallitus käsittelee asiaa, ja suunnitelmana on, että lakiehdotus tulisi eduskunnan käsittelyyn loppukeväästä.

Mikä olisi esityksen vaikutus?
Alkoholin kokonaiskulutus lisääntyisi erilaisine seurausvaikutuksineen.

Miksi esitystä ajetaan?
– Panimoliitto on pitkää ajanut ja lobbannut vahvan oluen vapauttamista omista taloudellisista intresseistään.
– Maan hallituksen piiristä on sanottu, että ”näin tilkitään Virosta tulevaa tuontia”.
– Monet ja varsinkin nuoremmat kaupunkilaiset puolustavat liberaalia ”alkoholin vapaata saantia”.
– Kaupat haluavat oluesta lisämyyntiä ja käyttävät olutta usein ”sisäänheittotuotteena”.

Miksi esitystä vastustetaan kiivaasti?
– Kun suomalaisten alkoholin saannista noin puolet tulee oluesta, oluen alkoholipitoisuuden nosto lisää alkoholin saantia ja kansanterveyden haitat kasvavat: THLn arvion mukaan alkoholin kokonaiskulutus kasvaisi noin 5 %, mikä sairastavuuden huippuna merkitsisi noin 150 lisäkuolemaa vuodessa.
– Mikäli myös vahvan oluen hinta laskee niin paljon kuin on ilmoitettu, kulutus ja ongelmat lisääntyisivät vielä enemmän. Ongelmat koskisivat suuressa määrin perheitä ja lapsia.
– Sairastavuuden kasvu lisäisi sairaalahoitojaksoja varovaisesti arvioiden noin 1500:lla vuodessa.
– Sosiaalihuollon ja alkoholistien hoidon paine ja kustannukset kasvaisivat.
– Poliisi työtaakka kasvaisi.
– Alkoholin kulutuksen lisäys vaikututtaisi työelämässä haitallisesti tuottavuuteen.
– Väestöryhmien väliset terveyserot kasvaisivat, kun alkoholin merkitys erojen muodostumisessa on niin keskeinen.
– Ehdotus on ravintoloiden kannalta haitallinen, jos vahvaa olutta saisi kaupasta ravintoloiden ulkopuolelta. Kuitenkin alkoholin nauttiminen ravintoloissa on valvotumpaa juomista. Työllisyyden kannalta ravintolat ovat paljon isompi asia kuin olutteollisuus.
– Viron tuontiin muutoksella ei olisi juuri vaikutusta, kun sieltä on tuotu hinnan eikä saatavuuden vuoksi. Sitä paitsi Viron päättämät olutveron korotukset tulevat lähivuosina olennaisesti pienentämään hintaeroa. Viron oluen osuus Suomessa juodusta oluesta on muutenkin vain noin 5 %:n luokkaa, kun taas oluen myyntipisteitä Suomessa on tällä hetkellä yli 13.000.
– Kun alkoholiveroa Suomessa laskettiin vuonna 2004 reilusti, alkoholiongelmat kasvoivat suuresti ja veroa on nostettu takaisin. Nyt ehdotetun muutoksen peruuttaminen ongelmien kasvaessa olisi hankalaa.

Huomioita prosessista.
– Lausuntokierroksella 37 lausunnonantajaa vastusti tätä tärkeintä kohtaa, kun taas vain 11 kannatti. Mikä on lausuntokierroksen merkitys, jos sanotaan, että asia on kauan sitten jo päätetty?
– Hallituspuolueiden päätös asiasta tehtiin melkein vuosi sitten, kun tilanne on olennaisesti muuttunut esim. Viron veropäätöksen vuoksi.

Lopuksi
– Halutaanko tehdä tietoinen päätös alkoholin kulutuksen ja erilaisten haittojen lisäyksestä?
– Kasvavat ongelmat söisivät paljon toivottuja sote-säästöjä, poliisin resursseja ja suomalaisen työn tuottavuutta – puhumattakaan ongelmista perheissä ja lapsille.
– Koska eduskunta on viimeksi hyväksynyt lain, jonka perusteluissa on sanottu, että lain hyväksyminen aiheuttaisi maassa 150 lisäkuolemaa vuodessa?