Havaintoja korean tupakkapolitiikasta

Olin Soulissa, Etelä Koreassa, 28-31.3. WHOn tupakkakonvention (FCTC) arviointihankkeen merkeissä yhdessä työryhmäni varapuheenjohtaja prof. Mike Daubin (Australia) ja sihteeristön edustaja Trinette Leen kanssa. Neljän päivän ajan haastattelimme hyvin moni tupakkapolitiikan kanssa toimivien tahojen edustajia. Vaikka varsinainen tehtävämme oli arvioida FCTCn vaikutuksia, saimme luonnollisesti varsin hyvän kuvan Korean tupakkapolitiikasta. Seuraavassa esitän vapaamuotoisia kommentteja asiasta. Viittaan tupakkapolitiikan eri osien suhteen FCTCn asianomaisiin artikloihin.

Yleistä taustaa

Perinteisesti miesten tupakointi Koreassa on ollut hyvin yleistä. Koreassahan on yleinen asevelvollisuus, ja ihan viime vuosiin asti armeijassa on saatu ostaa halpoja verovapaita savukkeita. Viimeisten tietojen mukaan miehistä tupakoi noin 43 % ja naisista noin 7 %. Miesten tupakointiluvut ovat siis OECD maiden korkeimpia. On epäselvää, ovatko naisten tupakointuvut edellen nousussa.

Viime vuosiin asti ja edelleen tupakka-asiat ovat myös vahvasti taloudellisia kysymyksiä. Koreassa oli valtion tupakkafirma, joka on kutenkin nyt yksityistetty. Markkinoilla olevat firmat suuruusjärjestyksessä ovat Korean tupakkafirma (KTG), FMI, BAT ja JTI. Erikoisuutena on, että tupakka-asioita säätelee kaksi lakia: Health Promotion Act (joka on terveysministeriön laki) ja Tobacco Business Act (joka on valtionvarainministeriön laki). Jälkimmäisen lain tarkoituksena on (1. pykälä) ” to ensure the sound development of the tobacco industry”! Huolimatta FCTCn artiklasta 5.3. tupakkateollisuudella on edelleen huomattavasti vaikutusta, erityisesti eräiden kansanedustajien ja valtionvarainministeriön kautta.

Korea ratifioi FCTCn v 2005, mutta vasta kun maa järjesti FCTCn yleislokouksen (COP5) vuonna 2012 konvention velvollisuudet tulivat laajemmin tietoisuuteen ja tupakkalainsäädäntö sai vauhtia.

Korean laissa (Health Promotion Act) on Suomeen verrattuna se erinomainen ja selkeä pykälä, että laki koskee suoraan kaikkia tupakkatuotteita ja tupakkatuotteiksi listataan:

  • savukkeet
  • sähkösavukkeet
  • piipputupakka
  • sikarit
  • irtotupakka
  • purutupakka
  • inhaloitava tupakka
  • vesipiipputupakka
  • nuuska
  • Yksityiskohtaista

Art. 5.: Viime vuosina tupakkapolitiikka on vahvistunut. Ministeriön alaisena on Health Promotion Foundation, jossa on noin 40 työntekijän National Tobacco Control Center. Tupakkaveron tuotosta on varsin hyvät määrärahat tupakkapolitiikan toteuttamiselle. FCTC on antanut terveysministeriölle selkärankaa sektoreiden väliselle yhteistyöllä. Artikkelin 5.3. perusteella tupakkateollisuuden suoraa vaikutusvaltaa on olennaisesti eliminoitu, mutta se toimii epäsuorasti edelleen voimakkaasti.

Art. 6 (Vero ja hinta): Tupakan hintaa nostettiin v. 2004 ja uudestaan v. 2015 aika paljon, mutta hinta ei kansainvälisessä vertailussa vieläkään ole kovin korkea. Tupakan vero koostuu kuudesta osasta, josta osa menee tupakoinnin torjunnan hankkeisiin. Osa verosta menee suoraan paikallishallinnolle.

Art. 8. (Savuttomat tilat): Lain perusteella varsin suuri osa julkisista sisätiloista on savuttomia. Tämä koskee myös kaikkia ravintoloita. Vaikka monet suuret työpaikat ovat savuttomia, työpaikkatupakointi ei ole vielä lain piirissä. Tupakointirajoitukset toteutuvat sinänsä varsin hyvin.

Art. 9 (Tupakan koostumus): Tässä suhteessa ei ole varsinaista säätelyä, mutta ollaan kiinnosuneita lisäaineiden/makuaineiden rajoituksista ja kielloista.

Art. 11 (Pakkaukset): Vierailumme sattui vaiheeseen, jossa v 2015 lain mukaiset kuvallisten varoitusten suunnitelmat julkistettiin. Asiaan liittyi suuri julkinen mielenkiinto ja myös tupakkateollisuuden vastustus. Teollisuuden painostuksesta lakiin oli tullut maininta, että kuvalliset varoitukset eivät saa olle ”exessively repulsive”. Puolustaakseen linjaansa terveysministeriö järjesti meille lehdistötilaisuuden, jossa oli huomattavan suuri määrä tiedotusvälineitä. Itse varoituskuvat julkistettiin seuraavana päivänä. Lain mukaan kuvat (noin 5-10) ovat 30 % pakkauksen molemmin puolin ja lisäksi 20 % varoitustekstiä eli yhteensä 50 %. Kuvalliset varoitukset astuvat voimaan joulukuussa.

Art. 12 (Kampanjat ja koulutus): Huomattavan tupakkaveromäärärahan puitteissa ministeriön tupakkakeskus pystyy tuottamaan varsin paljon kampanjoita.

Art. 13. (Mainonta ym.): Tupakan mainonta TVssä ja radiossa on kielletty. Muu mainonta on voimakkaasti rajoitettu, mutta aika monimutkaisin säädöksin (tupakkateollisuus torjunut totaalikiellon)

Ar. 14 (Vieroitus): Tupakkaveron varoin maassa on laaja julkinen tupakastavieroitustoiminta, joka lienee kattavin maailmassa. Siihen kuuluu Quitline, paikalliset vieroituskeskukset sekä intensiivisemmät vieroitusohjelmat (viiden vuorokauden laitosvieroitus). Hoito kattaa kuusi kuukautta ja muutaman viikon ilmaisen nikotiinikorvaushoidon. Muut vieroituslääkkeet ovat reseptillä.

Art. 15 (Salakuljetus): Sanottiin, että salakuljetus on varsin pieni ongelma. FCTCn protokollan ratifiointia valmistellaan.

Art. 16 (Myynti alaikäisille): Lain mukaan alle 19 vuotiaille ei saa myydä tupakkaa. Sanottiin, että valvonta toimii kohtuullisen hyvin.

Art. 17 (Tupakanviljelyn vaihoehdot): Maassa on noin 5000 tupakanviljelytilaa. Ne ovat sopimussuhteessa Korean tupakkafirman kanssa. Mitään suunnitelmia korvaavan viljelyn suhteen ei ole. Päinvastoin, valtionvarainministeriö tukee eri tavoin tupakanviljelyä. Tupakanviljelyn kansantaloudellinen merkitys on pieni, mutta viljelyalueiden kansanedustajat ovat usein tupakkapolitiikan vastustajia.

Art. 19 (Vastuut/liability). Huhtikuussa 201 Korean kansallinen sairausvakuutus nosti kanteen kolmea tupakkafirmaa (KTG, PMI, BAT) vastaan vaatien noin 40 milj euron korvausta noin 3800 keuhkosyöpäpotilaan hoidon (sairausvakuutus)kustannuksista. Kanteen perusteena on toimitettu yksiyiskohtaiset tiedot jokaisen potilaan tapauksesta. Kanne on vasta alioikeudessa. Firman juristit olivat asiasta varsin innostuneita. He sanoivat käyvänsä kaikki asteet läpi (yli 10 vuotta?). Vaikka jutut hävittäisiin, he pitävät merkityksellisenä asian julkista esille nostamista.

Art. 20 (Seuranta, tutkimus): Tupakoinnin (ja muiden riskitekijöiden) seuranta on Koreassa vahvemmalla pohjalla kuin kenties missään muussa maassa. Korean CDC vastaa siitä. NHANES tyyppinen survey noin 10.000 hengen otokselle tehdään vuosittain! Lisäksi on muita seurantoja, erityisesti nuorten kohdalla. Koreassa on myös paljon hyvää akateemista tupakkatutkimusta. Tupakkaveron määrärahat antavat toimnnalle pohjan.

Art. 21, 22 (Raportointi, kv. yhteistyö): Korea on hoitanut huolella FCTCn edellyttämän raportoinnin joka toinen vuosi. Kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Huippuna oli COP5n järjestäminen Soulissa v 2012 sekä FCTCn 10-vuotisjuhlan järjestäminen v. 2015.