Malmin lentokenttä säilytettävä

(Kansanedustaja Pekka Puskan puheenvuoro eduskuntakeskustelussa 23.2.)

Aloitteessa on erittäin hyvin perusteltu ne monet vahvat syyt, jotka puoltavat Malmin lentokentän säilyttämistä. Puheenvuoroissa on jo hyvin käsitelty eri syitä Malmin toiminnan jatkamisesta ilmailun kannalta. Malmin kentällä on monipuolisen ja kasvavan ilmailutoiminnan kannalta erittäin tärkeä asema, jota ei voi korvata suurliikenteen Helsinki-Vantaa asemalla.

On myös todettava, että eurooppalainen trendi on kaupunkikenttien vahvistaminen lähi- ja pienliikenteelle. Ajatellaan vain Brommaa Tukholmassa tai City-lentokenttää Lontoossa. Jatkossa Malmi voisi entistä paremmin palvella Helsingin ja koko maan elinkeinoelämän liikennetarpeita.

Mitä taas tulee vaihtoehtoiseen ajateltuun käyttöön, asuntorakentamiseen, – niin on todettu, että Helsingin maapinta-alasta 95 % on rakentamatta, ja jos puistot ja vastaavat alueet otetaan pois, niin 85 % on rakentamatta. Mikä vimma on käydä Helsingin puistoja ja viheralueita tuhoamaan! Käsittääkseni Malmin lentokentän maapohja on myös hyvin vaikeaa asuntorakentamiselle. Ja jos rakennetaan, se tulisi erittäin kalliiksi.

Mutta näiden perusteiden lisäksi haluan korostaa Malmin alueen kulttuuri-, virkistys- ja hyvinvointiarvoja. Kenttäalue on myös kaupunkilaisille tärkeä viheralue. Alueella on monimuotoista ja arvokasta luontoa, kasveja ja lintuja. Luontopolku on suosittu, ja antaa hyvän mahdollisuuden saada kontakti luonnon monimuotoisuuteen. Sillä on virkistyksen lisäksi myös ihan terveydellisiä vaikutuksia, kuten uusimmat allergiatutkimukset osoittavat. Kenttää kiertävä noin 6 kilomerin reitti on suosittu ulkoilun ja terveellisen liikunnan tarpeisiin.

Haluan siis ilmaista tukeni aloitteessa tarkoitettuun Malmin lentokentän säilyttämiseen. Sillä olisi merkitystä ei vain ilmailun, vaan kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Puistoja ja viheralueita ei Helsingissä pitäisi leikata, vaan mieluummin kasvattaa!