Pekka Puska arvioimaan tupakkasopimuksen vaikutuksia

Riippumaton asiantuntijaryhmä on nimetty arvioimaan WHO:n tupakkapuitesopimuksen vaikutuksia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n 10 vuotta voimassa ollut tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (FCTC) on laajentunut nopeasti. Jo yli 90 prosenttia maailman väestöstä asuu maissa, jotka ovat ratifioineet sopimuksen.

FCTC:n yleiskokous päätti viime vuonna, että riippumattomien asiantuntijoiden tulisi arvioida sopimuksen maailmanlaajuisia vaikutuksia. Sihteeristö on nyt nimennyt seitsenjäsenisen riippumattoman asiantuntijaryhmän, jonka jäseneksi on kutsuttu myös professori Pekka Puska Suomesta. Asiantuntijaryhmä pitää ensimmäisen kokouksensa elokuun alussa Genevessä.

– Sopimus on historiallinen instrumentti terveystyössä, koska siinä kansainvälistä lainsäädäntöä käytetään ensimmäistä kertaa globaalin terveysongelman torjuntaan. WHO:n tavanomaiset päätöksethän ovat vain suosituksia jäsenmaille. Vastaavia sopimuksia on tehty muun muassa ympäristöasioissa, Puska huomauttaa.

– Vaikka alalla toimiville FCTC:n merkitys on ilmiselvä, on hyvä pyrkiä myös dokumentoimaan se pätevästi. Tehtävä ei ole metodisesti helppo, mutta ottaen huomioon FCTC:n pioneeriluonteen globaalissa terveyspolitiikassa tämä on tärkeä tehdä, Puska jatkaa.

Jo 180 maata mukana

FCTC sisältää tärkeimmät keinot ja toimenpiteet, joilla maat voivat vähentää tupakointia ja tupakan savutonta käyttöä lainsäädännön keinoin. Olennaiset artiklat koskevat tupakan kysynnän vähentämistä, sen tarjonnan vähentämistä, ympäristön suojelua, vastuukysymyksiä, tieteellistä yhteistyötä ja informaation vaihtoa sekä konvention hallintoa ja taloutta.Tällä hetkellä FCTC:n on ratifioinut 180 maata, viimeisenä Zimbabwe. Kaikki EU-maat ja myös EU:n komissio ovat sopimuksen ratifioineet. Sen ulkopuolella ovat muun muassa Argentiina, Indonesia ja USA.

Lähde: Suomen ASH