Sähkösavukeraportti kritiikin kohteena

Kansainvälistä terveysyhteisöä on äskettäin hätkähdyttänyt Englannin terveysviraston (Public Health England) raportti sähkösavukkeista. Raportti sanoo, että sähkösavukkeet ovat paljon vaarattomampia kuin savukkeet ja ovat hyvä keino tupakoinnin lopettamiselle. Raportin mukaan sähkösavukkeiden saatavuutta ei tulisi rajoittaa.

Raportti herätti välittömästi hämmennyksen ja jyrkkää kritiikkiä monilta organisaatioilta ja asiantuntijoilta. Kritiikkiä ovat esittäneet mm. Englannin lääkäriliitto ja Englannin kansanterveysjärjestö sekä kansainvälisesti USAn kansanterveyslaitos ja WHO.

Mistä siis on kysymys? Ei ole epäilystäkään, etteikö sähkösavuke kuten myös nuuska olisi vähemmän epäterveellinen kuin savuke. Kun savukkeet ovat kuitenkin huippuvaarallisia, tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että sähkösavuke tai nuuska olisivat turvallisia. Ja sähkösavukkeen terveyshaitoista tarvitaan vielä paljon tutkimusta.

Raportissa esitetään, kuinka sähkösavukkeet ovat tupakoiville hyvä keino lopettaa. Tästäkin näyttö on varsin huteraa, varsinkin verrattuna markkinoilla oleviin huolella tutkittuihin tupakoinnin lopettamisvalmisteisiin.

Ongelman ydin on kuitenkin toisaalla. Raportin mukaan ajattelevat tarkastelevat jo nyt tupakoivia ja heidän siirtymistään savukkeista sähkötupakkaan. Jos tämä olisi ainoa näkökulma, tilanne olisi toinen. Olennainen näkökulma on kuitenkin niin sähkösavukkeiden kuin nuuskan kohdalla nuoriso, joka aloittaa kokeilut sähkösavukkeilla tai nuuskalla. Niiden nikotiini johtaa varsin nopeasti pitkäaikaiseen nikotiiniriippuvuuteen.

Nikotiiniriippuvuus puolestaan johtaa jatkossa hyvin monen kohdalla nikotiinintuotteiden sekakäyttöön – ja siis myös savukkeiden polttamiseen. Tästä on varsin vahva näyttö. Näin ollen sähkösavukkeet eivät suinkaan jatkossa johtaisi savukkeiden polton loppumiseen.

Tässä tilanteessa on ymmärrettävää, että on myös selvitelty tämän hätkähdyttävän raportin taustaa. Kuten myös The Lancet -lehden äskeisessä pääkirjoituksessa todetaan, raportin jäljet näyttävät johtavan tupakkateollisuuden rahoitukseen. Edellä kuvattu kehitys, sähkösavukkeiden laaja markkinointi ja savukkeiden polton jatkuminen olisivat mitä suurimmassa määrin tupakkateollisuuden intresseissä.

On toivottavaa, että tämä englantilainen raportti myös Suomessa otetaan vastaan tätä taustaa vasten. Mielestäni on tärkeää, kuten Suomessa onkin kaavailtu, että sähkösavukkeet tupakkalainsäädännössä rinnastetaan savukkeisiin. Tämä vastaa myös EU:n tupakkadirektiivin tiukkaa linjaa sähkösavukkeiden suhteen.