Suomisuhteita tukemassa Namibiassa

Namibia on monelle suomalaiselle tuttu nimi Afrikan maiden joukossa. Onhan meillä jo 1800-luvun lopulta alkaen tuettu lähetystyötä Ambomaalla, Pohjois-Namibiassa. Ja moni tietää presidentti Ahtisaaren keskeisen roolin Namibian itsenäistymisessä.

Tammikuun lopulla oli hyvä tilaisuus palauttaa mieleen sekä tukea ja vahvistaa historiallisia suhteita, kun eduskunnan puhemies Marja Lohelan valtuuskunnassa vierailtiin Namibiassa viikon verran. Matka tapahtui Namibian parlamentin puhemiehen kutsusta. Tiiviin vierailun aikana tapasimme puhemies Katjavivin lisäksi suuren joukon keskeisiä johtohenkilöitä maan presidentti Geingobista alkaen.

Kaikissa keskusteluissa tuli esille maittemme väliset tiiviit historialliset suhteet, Suomen rooli pohjoisen Namibian koulutuksessa ja terveydenhuollossa sekä myöhemmin itsenäistymisessä. Erityisesti halusimme korostaa yhteistyön vahvistamista tältä hyvältä perustalta. Yhteistyössä tärkeänä toimijana on myös suurlähetystömme, joka on ainoa pohjoismainen lähetystö maassa.

Lukuisissa tapaamisissa – niin virallisissa kuin tavallisten ihmisten kassa – tuli esille erilaisia Suomi-yhteyksiä. Monilla oli suomalaisia etunimiä: Martti on erityisen suosittu sekä lähetystyön pioneeri Martti Rautasen että presidentti Martti Ahtisaaren vuoksi. Tapasimmepa erään henkilön, joka sanoi, että poikansa etunimi on Ahtisaari!

Kävimme myös sankarimuistomerkillä, jossa puhemies laski seppeleen. Siellä oli mm. itsenäisyystaistelun erään johtohahmon Toivo ja Toivon hauta. Kiinnostusta vierailuun osoitti myös se, että olin valtuuskunnan puolesta haastateltavan Namibia TV:n aamulähetyksessä, jossa toimittajakin oli hyvin selvillä Suomi- suhteista. Vierailun viimeisen päivän olimme pohjoisessa Ambo-Kavangon alueella, jossa on eräs Afrikan hienoista luonnonpuistoista: Etosha.

Lähetystyön perinteisen keskuspaikan Oniipan kaupungin pormestari korosti, että tämä on teidän suomalaisten kaupunki. Hän vain huolehtii siitä! Hänen äitinsä oli Selma, joka on siellä päin yleinen naisten etunimi. Ja lähetysasemalla avustanut isoäiti puhui suomea.

Vierailun eräs kohokohta oli, kun eduskunnan tiedotuspäällikkö Marjo Timosen kanssa tapasimme pitkäaikaisen ystäväni tri Nickey Iyambon. Nickey oli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton stipendiaattina ja SWAPO:n lähettämänä opiskelemassa Suomessa, kun itse olin ja myöhemmin Marjo oli SYL:n puheenjohtaja. Nickey valmistui ensin valt.kandiksi ja sitten lääkäriksi.

Aika pian valmistumisen jälkeen Nickey lähti lääkäriksi SWAPO:n sissileirille Angolaan, Namibian rajan lähelle. Itsenäistymisen jälkeen hänestä tuli maa ensimmäinen terveysministeri. Sen jälkeen hän on ollut maan hallituksessa eri ministeritehtävissä koko itsenäisyyden ajan, kunnes viime presidentin vaaleissa hänet valittiin varapresidentiksi. Nickeyn kanssa oli mukava sekä muistella menneitä että saada sisäpiiritietoja Namibian asioista.

Useimpiin Afrikan maihin verrattuna Namibia on poliittisesti vakaa ja turvallinen, maassa on luonnonvaroja, koulutuksen ja sosiaaliturvan suhteen on edistytty, ja maa on ihanteellinen turistikohde. Namibialla vaikuttaisi olevan asukaslukuaan suurempi painoarvo ainakin eteläisen Afrikan alueella. Maa onkin Suomelle Afrikassa erinomainen sillanpääasema, josta kannattaa pitää kiinni ja jatkaa suhteiden hoitamista.

Pekka Puska
kansanedustaja (kesk.), professori