Tutkimukseen lisäpanostuksia budjettiesityksessä

Juha Sipilän (kesk.) hallitus vahvistaa budjettiesityksessään tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoitusta. Keskustan kansanedustaja, professori Pekka Puska kiittää hallitusta erityisesti terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen varattavan rahoituksen turvaamisesta. Puska muistuttaa, että erityisesti kliinisen tutkimuksen merkitys hoitokäytäntöjen ja -menetelmien kehittämisessä on kiistaton. Tutkimusrahoituksen turvaaminen mahdollistaa terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisen niin potilaiden kuin palvelujärjestelmän hyödyksi.

Budjetissa kohdistetaan 3,3 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystiedon toissijaista käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintaan. Tämä luo entistä parempia edellytyksiä terveys- ja hyvinvointitietoon perustuvan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lisäämiselle ja yritysten investoinneille. Korkeaan osaamiseen panostaminen myös terveydenhuollossa on osa Sipilän hallituksen osaamiseen perustuvan kasvun tukemista.

Hallitus päätti myös vahvistaa Suomen Akatemian edellytyksiä tukea nuorten tutkijoiden uria ja tutkimuksen laatua. Nuorten tutkijoiden tukeminen mahdollistaa tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen. Professori Pekka Puska iloitsee päätöksestä ja muistuttaa pitkään tutkijauraansa viitaten, että mahdollisuus tehdä tutkimustyötä ja kehittyä tutkijana nuoresta lähtien tuo tutkimustyöhön syvyyttä ja perspektiiviä, jota ei hetkessä voi saavuttaa.