Valtakunnallinen suositus on suuresti poistanut limsa- ja karkkiautomaatteja kouluista

(Hammaslääkäri Jaakko Anttilan väitöskirjatutkimus. Kustos: Satu Lahti. Vastaväittäjä: Pekka Puska)

Ylipainon ja lihavuuden lisääntyminen Suomessa ja muualla maailmassa on huolestuttava kansanterveydellinen asia. Sen taustalla ovat muutokset ruokavaliossa ja fyysisen aktiivisuuden huomattava väheneminen. Erityisen huolestuttavaa on lasten ja nuorten lihominen. Sen taustasyyt ovat moninaiset, mutta eräänä tärkeänä tekijänä on tutkimuksissa tullut esille sokeripitoisten juomien suuri käyttö.

Viime vuosisadan vaihteessa oli Suomessa kouluihin ilmaantunut paljon virvoitusjuoma- ja makeisautomaatteja. Tämän johdosta viranomaiset antoivat noin kymmenen vuotta sitten suositukset makean myynnin lopettamisesta kouluissa, minkä vaikutuksia tutkimus selvitti.

Tutkimus perustui kahteen isoon valtakunnalliseen aineistoon – kouluille ja oppilaille toteutetuista kyselytutkimuksista. Niissä selviteltiin makean myyntiä kouluissa sekä oppilaiden kouluaikaista makeiden nauttimista ja kouluruuan syöntiä sekä hampaiden harjausta.

Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin todeta, että

  • suosituksella oli huomattava myönteinen vaikutus koulujen makean myyntiin,
  • ylempien sosioekonomisten ryhmien kouluissa oli enemmän makean myyntiä, enemmän makean nauttimista, mutta parempi suun terveyskäyttäytyminen ja
  • suosituksen vaikutukset olivat varson saman suuruiset eri sosioekonomisissa ryhmissä – niin koulujen kuin oppilaiden osalta.

Vaikka virvoitusjuomien ja makeisten myynti ei kaikissa kouluissa loppunut, on suosituksella ollut merkittävä myönteinen vaikutus. Mikäli myös kodeissa seurataan ja vaikutetaan nuorten sokeripitoisten tuotteiden käyttöön, voi tämä osaltaan kääntää nuorten lihomiskehitystä laskuun.