YTHS:stä mallia SOTE-uudistukselle

Helsingin Sanomat, kesäkuu 2014

Sote-uudistuksen mukana tullaan päättämään monien megaluokan kysymysten ohella pienemmistä, mutta silti isoista asioista. Eräs tällainen on opiskelijoiden terveydenhuolto.

Nykyisen lainsäädännön perusteella yliopistopaikkakunnat voivat siirtää opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisvastuun YTHS:lle. Näin YTHS toimii julkiseen järjestäjään verrattavissa olevalla tavalla ja siten mm. noudattaa hoitotakuuta.

Vaikka sote-uudistuksen raamit on sovittu, on sen sisältö todella täynnä isoja ratkaisuja. Yleisesti toivotaan, että voisimme luoda järjestelmän, jossa palvelut olisi integroitu, joka painottaisi terveyden edistämistä ja tautiien ehkäisyä, jossa palvelut olisivat helposti saavutettavissa ja joka olisi hielämtaloudellisesti edullinen.

YTHS on tällainen organisaatio, joka lain perusteella tarjoaa lain mukaisen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon. YTHS:n toiminta vastaa erinomaisesti niitä tavoitteita, joita myös sote-uudistuksessa halutaan. Se toteuttaa opiskeluterveydenhuollon kattavasti ja yhtenä kokonaisuutena, jossa on mukana terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja niiden hoito.

YTHS:n työssä sektorirajat on häivytetty, ja esimerkiksi yleislääkärit ja psykologit tekevät hyvää yhteistyötä. Opiskelijaa ei pompoteta luukulta toiselle, vaan hän saa palvelut samasta pisteestä. Terveyspalvelut tarjotaan tasalaatuisina ja kattavina eri puolilla Suomea ja eri kunnista saapuneille opiskelijoille.

Opiskelijat ovat erittäin tyyväisiä YTHS:n palveluihin. Malli on myös hyvin edullinen; opiskelijat maksavat noin 20 %, Kela noin 60 % ja kunnat vain noin 20 % kuluista. Toiminta on pätevästi ja taloudellisesti organisoitu kokonaisuus, jossa opiskelijoiden terveydestä huolehtimalla ehkäistään sairauksia ja samalla ylläpidetään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukuntoa.

On tärkeää, että sote-uudistuksen suurten haasteiden edessä ei vaurioiteta hyvin toimivaa ja tärkeää yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa, ja että se voi jatkua osana suomaista terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Päinvastoin, YTHS:n mallista on hyvä ottaa oppia: Valinnanvapautta ja kilpailutusta korostavien puheenvuorojen keskellä on hyvä muistaa, miten tärkeää on, että on kattava ja vastuullinen järjestelmä, joka painottaa kokonaisvastuuta asiakasväestönsä terveydestä.

Pekka Puska
Professori, YTHS:n valtuuskunnan puheenjohtaja