Kosonen ja Puska: Julkiset ruokahankinnat edistämään kansalaisten terveyttä

 

Keskustan kansanedustajat Hanna Kosonen ja Pekka Puska esittävät, että julkisissa ruokahankinnoissa ja -palveluissa siirrytään terveysperustaisiin tarjouskilpailuihin. Kansanedustajat haluavat, että niin kunnat kuin valtio ryhtyvät kiinnittämään hinnan lisäksi nykyistä paljon enemmän huomiota ruokapalveluiden tarjoaman ruoan terveydelliseen laatuun.

– Joka kolmas suomalaisista nauttii ruokapalveluiden tuotoksia päivittäin muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, työpaikalla ja armeijassa. Monilla kyse on päivän ainoasta lämpimästä ateriasta. Ruokapalveluiden ruoan ravitsemuslaadulla on todellakin iso merkitys suomalaisten ravitsemukselle, jaksamiselle ja hyvinvoinnille, painottaa Kosonen.

– Julkiset ruokahankinnat ovat merkittävä osa elintarvikehankinnoista. Niinpä paikalliset julkiset hankinnat ohjaavat koko elintarviketarjontaa terveelliseen suuntaan, Puska toteaa.

Kunnille on jo nykyisellään saatavilla työkaluja kilpailutukseen. Esimerkiksi malliasiakirja ravitsemuslaadun huomioimisesta ruokapalveluiden kilpailutuksessa, joka pohjautuu kansallisiin suosituksiin ravitsemuksen laadusta, on niin julkisyhteisöjen kuin yritysten vapaasti käytettävissä. Puskan ja Kososen mukaan myös sydänmerkkikriteerit soveltuvat hyvin kilpailutuksen taustaksi.

Kansanedustajat nostavat myönteiseksi esimerkiksi Seinäjoen, jossa ylipainoisten lasten osuus saatiin selvään laskuun, kun kouluruoan laatuun kiinnitettiin enemmän huomiota ja liikuntapaikkojen saavutettavuutta parannettiin. Terveellisen ja maukkaan ruoan tarjoamisen lisäksi koulujen pihoista tehtiin avoimia lähiliikuntapaikkoja, joissa perheet käyvät harrastamassa myös vapaa-ajalla.

–  Väestön lihomiseen ja fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen on vaikutettava moninaisin keinoin. Jo pienikin parannus ruokavaliossa on tärkeä. Terveysperustaisten hankintojen ohella verotuksella, tuotantotukien suuntaamisella, markkinoinnilla sekä pakkausmerkinnöillä on vaikutusta valintoihin. Tuotekehittelyä on kannustettava ravitsemuksellisesti entistä laadukkaampaan suuntaan.

Lisätietoja:

Hanna Kosonen, 040 717 1114

Pekka Puska, 040 7715571