Miksi sähkösavukkeita on säädeltävä?

Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden hankintaa, kokeilua ja käyttöä nuorten keskuudessa ei ole pystytty estämään. Tuotteita kokeilevat myös tupakoimattomat ja toisaalta tuotteet näyttävät vetoavan erityisesti nuoriin, jotka jo käyttävät muita tupakkatuotteita.

Nuorten kiinnostus sähkösavukkeisiin on lisääntynyt selvästi viime vuosina: vain viisi prosenttia 12-18-vuotiaista ei tiedä, mikä sähkösavuke on. Puolet sähkösavukkeita kokeilleista nuorista on käyttänyt niissä nikotiinipitoisia nesteitä. Yleisimmin sähkösavukkeita käyttävät ammattiin opiskelevat pojat, joista seitsemän prosenttia höyryttelee päivittäin, 13 prosenttia satunnaisesti.

Sähkösavukenesteen makuaineet (mm. mansikka, suklaa ja vanilja) ja laitteen ulkonäkö ovat tärkeitä tekijöitä niiden houkuttavuudessa nuorten silmissä.

Sähkösavuke voi vaikeuttaa tupakoinnin lopettamista

Jotkut sähkösavukkeiden käyttäjät kokevat saaneensa niistä apua tupakasta vieroitukseen, mutta väestötasolla niiden tehosta tupakoinnin lopettamisessa ei kuitenkaan ole näyttöä. Päinvastoin: Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan sähkösavukkeet heikentävät käyttäjänsä mahdollisuuksia päästä irti tupakasta. Toisen tutkimuksen mukaan nuoret, jotka kokeilevat sähkösavukkeita, aloittavat muita herkemmin tavallisen tupakan polttamisen.

Nikotiini aiheuttaa erittäin voimakasta riippuvuutta ja muuttaa pysyvästi aivojen rakenteita ja toimintaa. Jos sähkösavukkeita markkinoidaan tupakoinnin lopettamisen apuvälineinä, nikotiinillisia sähkösavukkeita tulisi säännellä lääkelain alaisuudessa samalla tavoin kuin muitakin nikotiinia sisältäviä lääkkeellisiä valmisteita. Näin niiden markkinointi ja käyttö olisi valvottua.

Verrattuna nikotiinikorvaushoitotuotteisiin, kuten nikotiinipurukumiin tai -laastariin, sähkösavukkeita on tutkittu vielä varsin vähän. Tietoa sähkösavukkeiden käytön väestötason vaikutuksista esimerkiksi keuhkosairauksiin ja sitä myötä kuolleisuuteen saadaan vasta vuosien, jopa vuosikymmenien päästä.

Makuaineiden vaikutuksia hengitettynä ei tiedetä

Sähkösavukenesteissä käytetään höyryn muodostamiseen kemikaaleja, kuten glyserolia tai propyleeniglykolia, jotka on luokiteltu turvalliseksi elintarvike- ja hygieniatuotteissa. Ei kuitenkaan ole olemassa systemaattista, pitkäaikaistutkimuksiin perustuvaa tietoa, miten nämä aineet vaikuttavat höyrystettyinä ja keuhkoihin hengitettyinä. On viitteitä siitä, että sähkösavukkeissa käytettävillä makuaineilla on haitallisia vaikutuksia terveyteen. Myös nikotiinittomien sähkösavukenesteiden höyry sisältää haitallisia aineita, vaikkakin vähäisiä määriä savukkeisiin verrattuna.

Sähkösavuke vs. savuke

Lähes mikä tahansa tuote on savuketta turvaltisempi, sillä savukkeet tappavat useamman kuin joka toisen käyttäjänsä. Sähkösavukkeet ovat laajasti katsottuna eräs tupakoinnin muoto, jota alan teollisuus nyt voimakkaasti ajaa. Sähkösavukkeet ovat kuitenkin sekä monella tavalla haitallisia että omiaan ylläpitämään tupakointimyönteistä yhteiskuntaa.

Englannin terveysvirasto (PHE) julkisti vajaa vuosi sitten raportin, jonka mukaan sähkösavukkeet ovat 95 prosenttia turvallisempia kuin tavalliset savukkeet ja tehokas apu tupakoinnin lopettamisessa. Päätelmä perustuu kuitenkin yhteen ainoaan tutkimukseen, jonka rahoittajana on sähkösavuke- ja tupakkayhtiöitä.

Raportin toteutustavan, sen tekijöiden asiantuntemuksen sekä saadut tulokset ovat kyseenalaistaneet monet arvovaltaiset tahot, kuten lääketieteelliset aikakauslehdet Lancet ja British Medical Journal, Englannin lääkäriliitto, Yhdysvaltain kansanterveyslaitos ja Maailman terveysjärjestö WHO. WHO on myös suosittanut, ettei sähkösavukkeita käytettäisi ennen kuin niiden turvallisuus on todennettu.

 

Lähteet:

Longitudinal study of e-cigarette use and onset of cigarette smoking among high school students in Hawaii. Tobacco Control 25.11.2015

E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Respiratory Medicine. 14.1.2016

Nicotine as a Health Risk. Deutsches Krebsforschungszentrum 2.12.2015

UK report claiming e-cigs 95% safer than cigs based on one industry-linked report raises questions PHE’s scientific dredibility. University of California, 16.9.2015 Evidence about electronic cigarettes: a foundation built on rock or sand? The British Medical Journal, 15.9.2015

E-cigarettes: Public Health England’s evidence-based confusion, The Lancet, 29.8.2015

E-cigarette industry funded experts who ruled vaping is safe: Official advice is based on research scientists in the pay of manufacturers. London Daily Mail, 28.8.2015

E-cigarettes: an evidence update A report commissioned by Public Health England. PHE 2015.

Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkou(uissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000 -2015. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin taitos, Helsinki. Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimuksesta tiiviisti 19, kesäkuu 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sähkösavuke-sivut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 12 ways to reduce your cancer risk. IARC 2015.

16th World Conference on Tobacco or Health

Tupakka ja sairaudet. Duodecim 2014.

Nuorten terveystapatutkimus. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Nuuska ja sähkösavuke -esite. Suomen ASH.

Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö, 11.8.2015